top of page

 
TITULACIÓ, RECONEIXEMENT i PREU

Aura Ioga està reconeguda com a centre de formació de l'AEPY, i segueix el programa de l'associació europea de ioga UEY, en la línia de Satyananda Yoga. 

La formació té una durada de 4 anys, temps i programa recomanat per la UEY (Unió Europea de Yoga) i de l'AEPY (Associació Espanyola de Professors de Yoga) per a poder integrar les ensenyances del Yoga de forma sòlida i profunda, proporcionant el temps i el ritme d'aprenentatge que permet una veritable transformació, requisit primer per poder ser un bon professor de Yoga. 

Al finalitzar les 640 hores de formació i després d'entregar la mamòria de final de formació, s'otorga el títol de professor de Yoga de l'AEPY (Associació Espanyola de Professors de Yoga), homologat també per la UEY (Unió Europea de Yoga).

La formació es distribueix amb 160 hores anuals (125 presencials i 35 hores de sessions virtuals). Aquesta requereix un compromís en la pràctica i estudi de les temàtiques a casa. A part de la realització de les classes virtuals setmanals d'una hora, durant els 9 mesos.

 

Si hi ha interès en assitir sense límit a les classes presencials al centre, s'haurà d'abonar a part una quota apart, reduïda pels alumnes de formació.

QUOTES ANUALS

Matrícula: Setembre 375 euros

Mensualitat d’Octubre a Juny 125 euros

Inclou les classes d'1h setmanal, gravades, d'octubre a juny.

Dossier

No inclou els llibres de texts (es poden adquirir a través del centre):

APMB Satyananda Yoga (34 euros)

Claves del Yoga. Danilo Hernandez (20.90 euros)

Textos classics:

Sutras de Patañjali

Bhagavad Guita

RECONEIXEMENT

Molts alumnes tenene dubtes pel requeriment del procés d'acredita't. Aquest és un exàmen que es pot sol·licitar al finalitzar la formació, si es desitja, però cal recordar que EN L'ÀMBIT PRIVAT NO ÉS UN TRÀMIT OBLIGATORI PER PODER EXERCIR COM PROFESSOR DE YOGA.

Per qualsevol dubte sobre aquest tema ens podeu contactar directament al centre o a la AEPY (Associació Espanyola de parcticants de Yoga). 

bottom of page