FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Sessions

 • Per fer la classe, recomanem roba còmoda, de cotó i preferentment blanca, mitjons i un llençolet per cobrir tota la superfície del cos un cop estirat a terra. Al centre es pot adquirir roba i el llençolet, si és necessari. 

 • Per tal d’obtenir els màxims beneficis de la pràctica del ioga, es recomana una assistència regular a les classes.

 • Es recomana no menjar dues hores abans de la classe o fer un àpat lleuger.

 • Comunicar al professor, abans d’iniciar les classes, qualsevol indisposició o molèstia per tal d'evitar pràctiques inapropiades i poder potenciar les més adients.

 • Comentar també qualsevol dubte o vivència que s'hagi tingut durant la pràctica, que precisi de ser atesa.

Administració

 • L'abonament de les mensualitats es durà a terme per domiciliació bancària.

 • Hi ha la possibilitat de pagar la quota de manteniment, en el cas de que no es pugui assistir al centre per un temps determinat, per tal d'evitar tornar a pagar la matrícula. 

 • En cas de baixa, cal notificar-ho abans del dia 25 del mes anterior.

 • En èpoques de festes el centre pot modificar els seus horaris.

 • Al inscriure's és paga una matrícula 55 euros. Mentre l'alumne estigui donat d'alta al centre, gaudirà de la matrícula reduïda de 15 euros, que es pagarà abans de cada inici de curs escolar, durant el mes d'agost. 

 • Durant el mes d'agost el centre roman tancat per vacances.