top of page

 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Sessions

 • Per fer la classe, recomanem roba còmoda, de cotó i preferentment blanca, mitjons i un llençolet per cobrir tota la superfície del cos un cop estirat a terra. Al centre es pot adquirir roba i el llençolet, si és necessari. 

 • Per tal d’obtenir els màxims beneficis de la pràctica del ioga, es recomana una assistència regular a les classes.

 • Es recomana no menjar dues hores abans de la classe o fer un àpat lleuger.

 • Comunicar al professor, abans d’iniciar les classes, qualsevol indisposició o molèstia per tal d'evitar pràctiques inapropiades i poder potenciar les més adients.

 • Comentar també qualsevol dubte o vivència que s'hagi tingut durant la pràctica, que precisi de ser atesa.

Administració

 • L'abonament de les mensualitats es durà a terme per domiciliació bancària.

 • Hi ha la possibilitat de pagar la quota de manteniment, en el cas de que no es pugui assistir al centre per un temps determinat, per no haver de tornar a pagar la matrícula. 

 • En cas de baixa, cal notificar-ho abans del dia 25 del mes anterior.

 • En èpoques de festes, el centre pot modificar els seus horaris.

 • Al inscriure's és paga una matrícula 60 euros, i la mensualitat corresponent, segons l'activitat i dies d'assistència al centre.

 • Durant el mes d'agost el centre roman tancat per vacances i es gira una matrícula de manteniment de 20 euros, per conservar la plaça.

bottom of page