FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Sessions

 • Per fer la classe, recomanem roba còmoda, de cotó i preferentment blanca, mitjons i un llençolet per cobrir tota la superfície del cos un cop estirat a terra. Al centre es pot adquirir roba i el llençolet, si és necessari. 

 • Per tal d’obtenir els màxims beneficis de la pràctica del ioga, es recomana una assistència regular a les classes.

 • Es recomana no menjar dues hores abans de la classe o fer un àpat lleuger.

 • Comunicar al professor, abans d’iniciar les classes, qualsevol indisposició o molèstia per tal d'evitar pràctiques inapropiades i poder potenciar les més adients.

 • Comentar també qualsevol dubte o vivència que s'hagi tingut durant la pràctica, que precisi de ser atesa.

Administració

 • L'abonament de les mensualitats es durà a terme per domiciliació bancària.

 • Les faltes d'assistència, per motius personals, es poden recuperar durant el mateix mes.

 • Hi ha la possibilitat de pagar la quota de manteniment, en el cas de que no es pugui assistir al centre per un temps determinat, per tal d'evitar tornar a pagar la matrícula. 

 • En cas de baixa, cal notificar-ho abans del dia 25 del mes anterior.

 • En èpoques de festes el centre pot modificar els seus horaris.

 • Durant el mes d'agost el centre roman tancat.

 • Al inscriure's és paga una matrícula complerta, que no es tornarà a pagar mestre l'alumne estigui donat d'alta al centre. Durant el mes d'agost una matrícula reduïda de manteniment de 15 euros.

Aura Ioga C/ Pompeu Fabra 13 2n 2 08242 Manresa

Telèfon 938720951

 • Gris Icono de Instagram
 • Grey Facebook Icon