IOGA ON-LINE amb la Màrcia - Anahata Dhana 

Aquestes sessions es graven setmanalment, i es comparteixen mitjançant un enllaç als alumnes inscrits. Això permet que cada persona pugui practicar la sessió al seu ritme i segons les seves necessitats. Les sessions incorporen tot el ventall del treball del Hatha Yoga, donant les explicacions teòriques i oferint diferents variants i intensitats, perquè cada alumne pugui anar adaptant la seva pràctica. 

Recomanem que aquestes sessions es complementin (amb la periodicitat que sigui possible) amb alguna sessió presencial a Aura Ioga, amb la Màrcia, que és la mestra que dirigeix les sessions on-line. La coneixença en persona dels alumnes virtuals, permetrà fer les adaptacions i variants de forma més ajustada a les necessitats dels alumnes, assegurant així una pràctica beneficiosa i segura.

Per més informació, pots contactar amb la secretaria del centre.
 

1/1

Per un bon aprenentatge i aprofundiment en la pràctica del ioga, es recomana l'acompanyament i la presència d'un bon mestre de ioga. Però entenent les necessitats de la societat actual, oferim una opció on-line, amb possibilitat de combinar amb sessions presencials, per revisar i acompanyar la pràctica.

 
Adaptant la pràctica a les teves necessitats