top of page

 

KATSUGEN YUKI

 
El moviment regenerador

Naixem amb mecanismes interns d'auto-regulació i auto-regeneració que actuen en tothom de forma involuntària i s'incrementen quan parem o descansem. La vida actual amb presses, estrès i falta d'atenció envers nosaltres mateixos causa bloquejos i desequilibris en aquests sistemes.

El Katsugen és una tècnica Japonesa que utilitza el moviment espontani per a regular l'equilibri de l'organisme. Consisteix en l'entrenament i desenvolupament d'aquesta capacitat natural per aconseguir salut i benestar. Calmant i buidant la ment, deixant en suspens l'activitat voluntària, el cos-ment s'expressa a través de moviments espontanis que ens alliberen de tensions físiques, mentals i emocionals.

HORARI

  • Els dijous de 21 a 22.45h
bottom of page