MESURES COVID-19

1/1
 
Seguretat, espai i responsabilitat. 
1/1
 
Habilitant nous espais
1/1

Noves mesures per vetllar per la seguretat de tots.

Moltes gràcies per la teva confiança i col·laboració.

 

-  En arribar al centre serà necessari desinfectar les sabates i les mans, a recepció s’us indicarà com procedir.

-  L'ús de la mascareta serà obligatori en els espais comuns. Es podrà retirar, si es desitja, un cop s'ocupi l'espai assignat.

- També serà necessari portar uns mitjons nets per desplaçar-se pel centre, que es podran retirar un cop s'ocupi l'espai assignat.

- Cada alumne disposarà d’un espai de 4m2 per la seva pràctica.

- En aquest espai es realitzarà tota la sessió, tant el treball de centrament, desbloqueig, assanas, relaxació com meditació.  

- L'inici i la finalització de les classes seran puntuals. Es podrà accedir al centre 10 minuts abans de la classe, i sortir del centre uns 10 minuts després de la classe, per tal de disposar de 10 minuts entre les classes per airejar i desinfectar l'espai i el material del centre que s’hagi utilitzat. 

- Recomanem que cada alumne es porti el seu material de pràctica, estora i bloc/coixí. En cas d'haver disposar del material del centre, serà necessari portar un mocador gran, que ocupi àmpliament tota l'estora (com a referència haurien de fer un mínim d'1 metre d'ample per 1 metre i 70 centímetres de llarg). Serà necessari portar el mocador net a cada classe.

- Per facilitar la desinfecció del material comú, l'estora antilliscant haurà de ser la que estigui en contacte directe amb el mocador. Els coixins de roba seran substituïts per blocs i banquetes. Després de la pràctica, el material comú es deixarà al lloc on s'ha fet la pràctica, per què el personal del centre hi pugui passar una solució alcohòlica.

- La sala 2 s'ha habilitat com a vestidor per a les dones, i l'antic vestidor de les dones, passa a ser el vestidor dels homes. 

- Cada alumne ha d'emportar-se totes les seves pertinences del centre al finalitzar la classe.

- Els espais seran airejats, desinfectats després de cada classe i els sistemes de refrigeració netejats setmanalment. També tenim en funcionament, des de fa un any, purificadors d'aire a les sales. 

- L’aforament de les classes és limitat, per tant, cal inscripció prèvia en un horari fix. Us demanem constància en l’assistència, ja que en alguns horaris hi ha alumnes en llista d’espera.

Aura Ioga C/ Pompeu Fabra 13 2n 2 08242 Manresa

Telèfon 938720951

  • Gris Icono de Instagram
  • Grey Facebook Icon