top of page

MESURES COVID-19

-  En arribar al centre serà necessari desinfectar les sabates i les mans, la Natàlia us indicarà com procedir.

-  L'ús de la mascareta serà obligatori en els espais comuns. Es podrà retirar si es desitja, un cop s'ocupi l'espai assignat.

- També serà necessari portar uns mitjons nets per desplaçar-se pel centre. Es podran retirar si es desitja, un cop s'ocupi l'espai assignat.

- Cada alumne disposarà d’un espai de 4m2 per la seva pràctica.

- En aquest espai es realitzarà tota la sessió, tant el treball de centrament, desbloqueig, assanas, relaxació com meditació.  

- L'inici i la finalització de les classes seran puntuals. Es podrà accedir al centre 10 minuts abans de la classe, i sortir del centre uns 10 minuts després de la classe, per tal de disposar de 10 minuts entre les classes per airejar i desinfectar l'espai i el material del centre que s’hagi utilitzat. 

- Recomanem que cada alumne es porti el seu material de pràctica, estora i bloc/coixí. En cas d'haver disposar del material del centre, serà necessari portar un mocador gran, que ocupi àmpliament tota l'estora (com a referència haurien de fer un mínim d'1 metre d'ample per 1 metre i 70 centímetres de llarg) i que es renti després de cada ús. 

- Per facilitar la desinfecció del material, l'estora antilliscant serà la que estigui sempre en contacte directe amb el mocador. Els coixins de roba seran substituïts per blocs i banquetes. Després de la pràctica, el material comú es deixarà al lloc on s'ha fet la pràctica, per què el personal del centre hi pugui passar una solució alcohòlica.    

- Cada alumne ha d'emportar-se totes les seves pertinences al finalitzar la classe.

- Els espais seran airejats, desinfectats després de cada classe i els sistemes de refrigeració netejats setmanalment. També tenim en funcionament, des de fa un any, purificadors d'aire a les sales. 

- L’aforament de les classes és limitat, per tant cal inscripció en un horari fix, i intentar ser constant en l’assistència, ja que en alguns horaris hi ha alumnes en llista d’espera.

bottom of page