top of page

 

IOGA I MINDFULNESS A LES EMPRESES

Invertir en el benestar de les persones té un impacte directe en la seva capacitat d'adaptació als canvis, de gestió de treball i dels conflictes, execució i rendiment. Disminuir els nivells d'angoixa permet millorar l'ambient de treball i l'eficàcia entre els equips de treball.

Amb la base del treball del ioga i la meditació, com a eina d’integració cos-ment-emocions, s’ofereixen sessions in situ a les empreses dirigides al personal directriu i treballador per tal d’oferir un espai d’autocura, per millorar els nivells de calma i benestar dels treballadors i dels equips de treball, minimitzant els efectes de l’estrès laboral.

Sovint la sobrecàrrega de responsabilitats laborals pot afectar a la persona a nivell físic i psicològic causant angoixa, esgotament o inquietud. Una quantitat controlada d’estrès pot suposar una motivació per fer front a determinades situacions, però si aquest és excessiu i descontrolat pot afectar a la nostra salut, tenint conseqüències en el nostre estat d’ànim, en el nostre descans o en la capacitat d’atenció i concentració.

Amb aquest objectiu, oferim formació pels treballadors i possibilitat de realitzar sessions pràctiques, in situ, a les empreses.  On es treballa el desbloqueig i descàrrega de les tensions acumulades al cos físic, introduint de forma progressiva pràctiques de relaxació mental, eines que es podran aplicar gradualment en el camp professional i personal. Es presentaran diferents eines, com poden ser tècniques de respiració, relaxació, visualització, ioga nidra i pràctiques de mindfulness i atenció plena per tal de promoure la renovació física i mental, creant les millors condicions internes per poder ser més eficaç i resolutiu tant en el camp laboral com personal. 

bottom of page